Kultuuriklubi

Vaata projekti detaile kaardil

Projekti eesmärgiks oli pakkuda Vändra aleviku noortele kohta ja võimalusi vabaaja ja kultuuritegevusteks, sest piirkonna noortel napib võimalusi vaba aja sotsiaalseks, ennast arendavaks ja kasulikuks sisustamiseks. Kasutuna seisev hoone avati taas alevirahvale ja muudeti kasulikuks. Suuremaks eesmärgiks oli noorte ja täiskasvanute lõimumine, mis tuli väga hästi välja just lauamängude ja pärimusmuusika õhtutel.

Esimeseks ürituseks oli Vändra aiakohvikute päeva raames korraldatud kohvik, kus sai kuulata Vändra muusikakooli kahe vilistlase etteastes elavat muusikat. Teisena kutsuti külla üks ettevõtte Pillirookõrs loojatest, kes tutvustas oma tööd ning kasvatas rohkesti keskkonnateadlikkust. Esinesid ka Endla teatri noortestuudio noored, kes aitasid näha teatritöö lavataguseid, jagasid humoorikaid juhtumisi oma esinemistest ning demonstreerisid oma näitlemis- ning improviseerimisoskusi. Toimus pärimusmuusika ja lauamängude õhtu.