Noored otsustajad

Vaata projekti detaile kaardil

Projekti “Noored Otsustajad” eesmärgiks oli jõuda 10 kuu jooksul üle Eesti vähemalt 1125 nooreni vanuses 16–19 aastat ning julgustada neid osalema demokraatlikes protsessides. Projekti ellukutsuja Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) soovis pakkuda noortele kaasavat ning harivat kogemust 2019. aasta Riigikogu ning Euroopa Parlamendi valimiste eel. Projekti vältel viidi ellu 26 erinevat tegevust ning kaasati üle 338 kohaliku või üleriigilise tasandi otsustaja.

Projektiperioodi vältel korraldati kolm noorte osalusega seotud tegevust (üle-eestilised Osaluskohvikud, paneeldiskussioonid otsustajatega ning Euroopa-teemalised noorteseminarid) ning kolm toetava või teavitava loomuga tegevust (sotsiaalmeedia kampaania, e-külalistund, kampaania “Proovi valimiskabiini”). Kõiki tegevusi iseloomustas nii noorte kui otsustajate omavahelisele diskussioonile ärgitamine, harjumuste kujundamine ning seeläbi (pikemas plaanis) järjepidevuse kasvatamine. Projekt võimaldas koguda üleriigilist sisendit kui julgustada selle käigus noori ja otsustajaid omavahelisele otsesuhtlusele. Projekti koduleht on leitav siit.