Tehnoloogia mõtestamine digipedagoogika abil

Tartu Ülikooli haridustehnoloogia dotsent Mario Mäeots juhib digipedagoogika-teemalist projekti, mis suunab ja toetab õpetajaid digilahenduste kasutamisel. Kuna probleem ei ole iseloomulik vaid Eestile, on kaastaud ka Saksamaa, Soome ja Islandiga partnerid, kellega tutvus SA Archimedese pakutud korraldatud kontaktseminaril. 1. septembril 2018 alanud strateegilise koostööprojekti eesmärk on ühelt poolt arendada digitehnoloogiate kasutamise oskuseid koolides, kuid teisalt arendada uuenduslikke digitaalseid praktikaid, mis ühendavad digitaalsed kompetentsid ainevaldkonna kompetentsidega. Kuna digitaalne ühiskond on kõikides osalevates riikides sarnane, siis on mõistlik teha koostööd Euroopa lähenemisviisi nimel. Projekt lõpeb 31. augustil 2021. aastal.

Vaata projekti detaile kaardil