Reset yourself- be ecofriendly

Vaata projekti detaile kaardil

Selle noortevahetuse teemaks on säästlik eluviis ja taaskasutus, koostöös loovusega. Projekt keskendus õige suhtumise kujundamises tarbimisse ja taaskutususe praktiliste oskuste arendamises elus. Projekti eesmärgiks oli muuta taaskasutus noorte seas populaarsemaks, tuues näited kuidas taaskasutada ebaolulisi ja kasutatud asju igapäeva elus. Projekti käigus tutvustati noortele säästliku ressursside kasutamist ja rakendati laste ja teismeliste loomingulist potentsiaali asjade taaskasutamisel.

Projekt jagunes teoreetiliste ja praktiliste tegevuste vahel. Toimus postrite tegemine ja prügikampaania, õpiti ja tehti ülevaateid huvitavatest tehnoloogiatest ja initsiatiividest, mis seondusid prügi taaskasutusega, toimus minikonverents, kus arutleti kuidas taastöödelda klaasi, tekstiili, metalli, pappi ja paberit. Praktiliste tegevustena toimusid: kunstitöötoad; moeetendused, näitused, töötoad taaskasutamisest ja jäätmete ringlusest.

  • Projekti tulemuse muutus noorte eluviis säästlikumaks ja keskkonna sõbralikumaks;
  • noortes kujunes uus trend – vähem asju, rohkem õnne;
  • noored mõistavad nüüd paremini väärtusi, mis on seotud loovuse ja originaalsusega;
  • noortes arendati teadlikku tarbimist;
  • noortes kujunes võime hinnata mitte hinda ja mugavust, vaid ajalugu ja ainulaadsust.

Projekti järel võtavad osalenud ja nende sõbrad vastutustundlikumalt oma rolli elus ja on teadllikumad oma jalajäljest maailmas. Nad mõistavad, et ka väikseim panus on väärtuslik ja muudab maailma paremaks. Projekti raames loodud inspiratsioonivideodega, kuidas jäätmete taaskasutamine erinevates riikides toimub on võimalik tutvuda SIIN !

Projektis osales – 42 noort Portugalist, Kreekast, Suurbritanniast, Tsehhist, Poolast, Leedust ja Eestist: vanuses 13-15.